Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu

Tanıtım ve Organizasyon Komisyonu; Vakfın görünen yüzünü Vakfın hedeflerine, misyon ve vizyonuna en uygun ve en güzel şekilde tanıtmakla görevli konseydir.

Komisyon, “Girişimci Buluşmaları, Yakın Plan Girişimci Buluşmaları, Genç GİV girişimci Sohbetleri, GİV Girişimcilik Ödülleri gibi Vakıf etkinlik programlarını, GİV Web Sitesi, GİV Girişimci Günlüğü,  Sosyal Medya Yönetimi, dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaları başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır.

Komisyon ayrıca, Vakfımızın tanıtım ve medya faaliyetleri geliştirmek, basın duyurularını yapmak, basın-medya ilişkilerini geliştirerek Vakfın Kamuoyundaki bilinirliğini daha iyi noktalara taşımak için çalışmalar yapar.