Başkan'ın Mesajı

“En uzun yolculuklar bile bir adımla başlar.” 

Dünyayı tarih boyunca dönüştürenler; milletlerin en büyük buhranları yaşadıkları süreçlerde onları selamete çıkaranlar; öncelikle yeni bir yol açan ve bu yolda omuz omuza sebat ile yürüyen birbirine kenetlenmiş öncülerdir.

    Moğolların Anadolu’yu işgalinde; iki kuşak geçmeden Moğolları galebe çalan ve onların torunlarını Müslümanlaştıran Anadolu’nun manevi mimarları ve onlarla birlikte inşa sürecinin odak noktasını teşkil eden Müslüman müteşebbis tüccarlardı.

    Günümüz dünyası her ne kadar küreselleşmenin kasıp kavurduğu bir süreci yaşasa da; bilgiye ulaşma birkaç tuş hamlesi ile mümkün olsa bile; bilginin doğru bir şekilde işlenmesi ve doğru ekiplerle doğru hamleleri yapmak her zamankinden daha büyük bir önem arz etmektedir.
    
    Girişimci İş Adamları Vakfı tarihten aldığı değer eksenli hareket tarzıyla Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerine anlamlı katkılar yapmak üzere sorumluluk ve yük almaya talip olmuş bir vakıftır. Yeni, yön veren, yol açan fikirlerin peşinde koşan; fırsatları görmeye odaklanmış diri yapısıyla, genç ve inanmış kadrolarıyla bir girişimcilik okulu olmanın derdini taşımaktadır.  Bir toplumda kurumsallaşmış her kurum her kuruluş, güçlü ve etkili bir açık üniversite görevi yüklenir. Tecrübe, donanım, imkan ve birikimlerini belli usuller çerçevesinde paylaşarak insanımızı cesaretlendiren, onların doğru adım atmalarına katkıda bulunan vakfımız, 2017 yılında açılan Gebze şubesi ile Gebze ve çevresindeki insanlarımıza girişimcilik okulu olma misyonuyla buluştu. Aynı zamanda bu misyon ile girişimcilerimizin ihtiyacı olduğuna inandığımız manevi desteği de ahlaklı tüccar – ahlaklı ticaret felsefesi çerçevesinde Ahilik Kültürü ile sunma gayretindeyiz. Bugüne kadar girişimci buluşmaları kapsamında birçok etkinlik ve organizasyona imza atan şubemiz, yurt içi ve yurt dışı iş seyahatleriyle de üyelerimizin ufkuna katkıda bulunmaktadır.

    Girişimci iş adamları vakfı olarak, bugün sanayimizin başkenti olan, Tübitak, Tüsside, Gebze Teknik Üniversitesi, TSE ,yapımı devam eden bilişim vadisi ve diğer bir çok önemli kurumu ile bilim ve teknoloji üssü olmaya aday Gebze’mizde, girişimcilerimizin işbirliği ve güç birliği yapmalarına imkan sağlayacak girişimlerin hem Gebze’miz hem de ülkemiz açısından çok değerli olduğuna inanıyoruz. 

    Gönül coğrafyamızın ve tüm mazlumların umudu haline gelen ülkemizin Çalışan, üreten ve daima gelişim odaklı girişimcilere ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Girişimciliğin, ülkemizin bulunduğu bu zor coğrafyada ayakta kalmak ve daha iyiye ulaşmak için en önemli çıkış yolu olduğunu savunan vakfımız gerek yeni üretim ve ticaret metotlarıyla gerekse yeni teknolojilerin takipçisi olarak girişimci ruhlara katkı yapmaya devam edecektir. 
    
    Sadece kazanmayı değil kazandığını paylaşmayı ihmal etmeyen ve inancımızın ticari açıdan ortaya koyduğu ahlaki değerleri özümsemiş bir yürek inşa etmeyi temel öncelikleri arasına koyan vakfımız ilk fırsatta sizlerle tanış olmayı ve birlikte güzel bir gelecek inşa etmeyi arzu etmektedir. 
Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.
Mülkün gerçek sahibi olan Allah ne yücedir.

Yavuz KUŞ
Girişimci İş Adamları Vakfı Gebze Şube Başkanı